• GW-2000型 多参数水质测定仪

  具体信息

   品牌:SZCHKJ/深昌鸿  大型:GW-2000  测算范围:COD:0~2000mg/L  
   测算精度:≤±5 %  适用行业:水厂化验室;疾控中间;水产业养殖业;专科医院;游水馆  好好定制:是  

  -> 集标准标准电池、比色皿、比色管于周身
  -> 主动选择波 
  -> 断电保养

   

  产品概述
   

   遵照用户需要,该产品可进行以下参数的自在并:
   

   1】非金属

   2】纯碱(包括余氯、总氯、二氧化氯、浊度、色度、铜、六价铬、锰、铁、锌、铝、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、强度等)等
   

  该产品大面积适用于饮用水、地表水、地上水的测定。

   

  商品特征
   


   

  01】测算作品时波主动选择,无需调校。

  02】进口高功用浊度、色度传感器,使低量程浊度和色度测算更精确。
   

     03】数据断电保养功效,具有记录重印功效。

  04】地理学比色法和电化学检测在一台产品上得到,检测东西在同一屏幕上显示。

  05】LCD大屏单晶体中文显示,操作执行方便直观。

  06】可收录曲线及带时间标签的数据,高速随机搜索、删除。

  07】可采用用户要求扩大及定制化初试项目。
   


   


   

  08】可充式锂标准电池供电,并有标准电池检测功效。

  09】带USB接口和上位核算机数据搜集程序,可把数据记录提供到电脑。
   


   


   

  10】冷埃、窄带连带地理学系统,地理学高兴性好。

  11】产品方便携带当场检测。
   


   

  【技术参数】
   

  1】 重 复 性:≤3%

  2】 地理学高兴性:产品吸光值在20min内漂移 < 0.002A

  3】 读数模式:浓度、吸埃、透光率

  4】 外形长短:410mm×300mm×130mm

  5】 重   量:4kg

   


   

  测定项目

   

  序号

  测定项目

  测定范围

  最大正确度

  1

  COD(锰法)

  0.00-10.00

  mg/L

  0.2或5%

  2

  余氯(低量程)

  0.02-2.00

  mg/L

  0.1或5%

  3

  余氯(高量程)

  2.00-10.00

  mg/L

  5%

  4

  总氯(低量程)

  0.02-2.00

  mg/L

  0.1或5%

  5

  总氯(高量程)

  2.00-10.00

  mg/L

  5%

  6

  二氧化氯(低量程)

  0.05-2.50

  mg/L

  0.2或5%

  7

  二氧化氯(高量程)

  2.50-25.00

  mg/L

  5%

  8

  硫酸盐

  5-200

  mg/L

  5%(F.S)

  9

  硝酸盐氮

  0.02-10.00

  mg/L

  0.1或5%

  10

  磷酸盐(低量程)

  0.0-10.0

  mg/L

  0.2或5%

  11

  磷酸盐(高量程)

  10.0-50.0

  mg/L

  5%

  12

  亚硝酸盐氮(低)

  0.02-1.00

  mg/L

  0.05或5%

  13

  亚硝酸盐氮(高)

  1.00-5.00

  mg/L

  5%

  14

  硫化物

  0.005-1.000

  mg/L

  5%(F.S)

  15

  氟化物

  0.05-2.00

  mg/L

  5%(F.S)

  16

  氰化物

  0.01-0.50

  mg/L

  5%(F.S)

  17

  溴化物

  0.10-5.00

  mg/L

  5%(F.S)

  18

  沸点酚(低量程)

  0.20-5.0

  mg/L

  5%(F.S)

  19

  沸点酚(高量程)

  5.0-10.0

  mg/L

  5%

  20

  阿尼林

  0.05-2.50

  mg/L

  5%(F.S)

  21

  联氨

  0.01-1.00

  mg/L

  5%(F.S)

  22

  阿尼林类单质

  0.03-1.00

  mg/L

  5%(F.S)

  23

  硝基苯

  0.1-1.00

  mg/L

  5%(F.S)

  24

  二氧化硅

  0.00-5.00

  mg/L

  5%(F.S)

  25

  总强度(低量程)

  0.0-5.0

  mg/L

  5%(F.S)

  26

  总强度(高量程)

  5.0-200.0

  mg/L

  5%(F.S)

  27

  总碱度(低量程)

  0-100

  mg/L

  5%(F.S)

  28

  总碱度(高量程)

  100-1000

  mg/L

  5%

  29

  氯标记原子

  0.20-10.0

  mg/L

  5%(F.S)

  30

  铜(低量程)

  0.02-1.0

  mg/L

  5%(F.S)

  31

  铜(高量程)

  1.0-10.0

  mg/L

  5%

  32

  0.2-5.0

  mg/L

  5%(F.S)

  33

  镍(低量程)

  0.02-0.50

  mg/L

  5%(F.S)

  34

  镍(高量程)

  0.5-1.00

  mg/L

  5%(F.S)

  35

  0.02-10.0

  mg/L

  0.05或5%

  36

  铁(低量程)

  0.0-5.0

  mg/L

  0.1或5%

  37

  铁(高量程)

  5.0-10.0

  mg/L

  5%

  38

  六价铬

  0.01-1.00

  mg/L

  5%(F.S)

  39

  0.01-0.50

  mg/L

  5%(F.S)

  40

  0.02-5.00

  mg/L

  0.05或5%

  41

  锰(低量程)

  0.01-0.10

  mg/L

  5%(F.S)

  42

  锰(高量程)

  0.10-1.0

  mg/L

  5%(F.S)

  43

  总铬

  0.02-1.0

  mg/L

  5%(F.S)

  44

  铝(低量程)

  0.01-0.40

  mg/L

  5%(F.S)

  45

  铝(高量程)

  0.40-4.00

  mg/L

  5%(F.S)

  46

  0.01-1.00

  mg/L

  5%(F.S)

  47

  0.05-1.00

  mg/L

  5%(F.S)

  48

  砷(低量程)

  0.001-0.100

  mg/L

  5%(F.S)

  49

  砷(高量程)

  0.100-0.500

  mg/L

  5%(F.S)

  50

  0.05-10.0

  mg/L

  5%(F.S)

  51

  0.001-0.028

  mg/L

  5%(F.S)

  52

  0.10-1.00

  mg/L

  5%(F.S)

  53

  0.06-3.00

  mg/L

  5%(F.S)

  54

  0.002-0.5

  mg/L

  0.005或5%

  55

  0.02-1.00

  mg/L

  5%(F.S)

  56

  0.01-0.50

  mg/L

  0.02或5%

  57

  PH

  0.00-14.00

  PH

  ±0.2

  58

  消融氧

  0.1-10.0

  mg/L

  0.1±5%

  59

  阿摩尼亚

  0.00-2.5mg/L

  mg/L

  5%(F.S)

  60

  阴标记原子外表活性剂

  0.01-1.00mg/L

  mg/L

  5%(F.S)

  61

  悬浮物

  0-1000

  mg/L

  2%

  62

  电导率

  0.00µs/cm-199.9ms/cm

  ms/cm

  1.0% (F.S)

  63

  浊度

  0-400

  NTU

  2%(F.S)

  64

  色度

  0-500

  PCU

  2%(F.S)

 • 回复

  询价产品:
  *(必填)
  接洽人: *(必填)
  手    机: *(必填)
  电    话:
  E-mail:
  公    司: *(必填)
  地    址: